Oversætter med dansk som modersmål giver dig
sikkerhed for kvalitet i oversættelsen.

Som indfødt dansk oversætter bosiddende i Danmark har Pia Sander  naturligvis dansk som modersmål, hvilket altid er det optimale, når man skal oversætte til dansk.

Med baggrund i sin uddannelse som EA i engelsk og spansk og BA i tysk oversætter hun fra tysk og engelsk til dansk.

Pia Sander hjælper dig også gerne med oversættelser fra svensk til dansk, da hun i en periode har arbejdet i Helsingborg i Sverige, hvor hun havde ansvaret for oversættelse af artikler med relation til mejeri fra svensk og dansk til engelsk.

Vigtigheden af at vælge en uddannet dansk oversætter fremgår tydeligt af dette eksempel, som stammer fra en dansk ingeniørvirksomhed, der fik det tilsendt. Klik på billedet og gæt med.


Afsender er helt klart kommet omkring oversættelsen til dansk via maskinoversættelse, som har gjort oversættelsen umulig at forstå. Der er tale om et 'Certificate of Conformity', altså på dansk en 'overensstemmelsesattest'.

Den ufrivilligt komiske tekst foranledigede et smil på læben hos modtager, der dog var nødt til at kontakte afsender for at få at vide, hvad der skulle stå i det maskinoversatte dokument.