Oversætter med dansk som modersmål giver dig
sikkerhed for kvalitet i oversættelsen

Som indfødt dansk oversætter, der er bosiddende i Danmark, har Pia Sander naturligvis dansk som modersmål, hvilket altid er det optimale, når man skal oversætte til dansk.

Med baggrund i sin uddannelse som EA i engelsk og spansk og BA i tysk oversætter hun fra tysk og engelsk til dansk.

Vigtigheden af at vælge en uddannet dansk oversætter fremgår tydeligt af dette eksempel, som stammer fra en dansk ingeniørvirksomhed, der fik det tilsendt. Klik på billedet og gæt med.


Afsender er helt klart kommet omkring oversættelsen til dansk via maskinoversættelse, der har gjort oversættelsen umulig at forstå. Her er der tale om et "Certificate of Conformity", altså på dansk en "overensstemmelsesattest".

Den ufrivilligt komiske tekst foranledigede et smil på læben hos modtager, der dog var nødt til at kontakte afsender for at få at vide, hvad der skulle stå i det maskinoversatte dokument.