Dansk korrekturlæser giver dig tryghed for
fejlfri tekster


Kig engang på din tekst, og overvej, hvilken grad af korrektur, du har behov for.

Let korrektur

En korrekturlæsning af din afhandling, speciale, præsentation, webtekst, brochure, etc. vil omfatte retning af kommafejl, stavefejl og slåfejl.

Grundig korrektur / tekstrevision

Har du brug for en mere grundig korrektur af dine tekster, kan Pia Sander også tilbyde dig en omhyggelig tekstredigering. Her vil hun kunne komme med forslag til omformuleringer af teksten og virke som sparringspartner på udformningen af den.

Pia Sander kan tilbyde at korrekturlæse og redigere din afhandling, speciale, præsentation etc. i flere forskellige formater såsom MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe InDesign, Adobe Acrobat m.fl.

Blandt løste opgaver kan nævnes:

Kommaregler

I henhold til Retskrivningsordbogen er der vedtaget en række regler for, hvordan man sætter komma på dansk. De første fire regler er der ingen tvivl om, hvorimod den femte regel er valgfri. Vi anvender startkomma på dansk.

Sprognævnet mente, at der kunne skabes ro om kommasagen, hvis der ikke var tale om to væsensforskellige systemer, men om valgfrihed inden for ét system. Der er forskel på at have to separate kommasystemer og kun ét, hvori en enkelt af reglerne er valgfri. Fokus er dermed sat helt klart på, at det er startkommaet, der deler vandene. Dette komma kan man fortsætte med at sætte, som det er blevet gjort traditionelt, men man kan også undlade at sætte det, og det er det Sprognævnet anbefaler."